Dofinansowanie

Centrum Szkoleniowe SEK posiada wpis w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy pod nr 2.02/00054/2014

Współpracujemy aktywnie z Urzędami Pracy. Kształcimy osoby bezrobotne celem uzyskania nowego zawodu lub przekwalifikowania się osobom, znajdującym się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy chcesz pozyskać dofinansowanie na szkolenia lub założyć własną działalność gospodarczą związaną z branżą kosmetyczną / podologiczną, a może masz zapewnione zatrudnienie po przejściu specjalistycznych szkoleń ? Zgłoś się do nas pomożemy Ci zorganizować środki z Twojego Urzędu Pracy.

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2008r Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).